Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI - TRẢ HÀNG:

  •  Đổi hàng – trả hàng miễn phí
    Bên mua sẽ được đổi hàng – trả hàng miễn phí trong thời gian 03 (ba) ngày kể từ khi nhận hàng hóa với điều kiện: hàng hóa chưa qua sử dụng còn nguyên tem mác, nguyên đai, nguyên kiện và có đầy đủ hóa đơn mua hàng
  • Đổi hàng – trả hàng tính phí

– Đối với hàng hóa chưa qua sử dụng, còn nguyên tem mác, nguyên đai, nguyên kiện và có đầy đủ hóa đơn mua hàng: từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 15 sau khi nhận hàng hóa nếu bên mua có nhu cầu muốn đổi sản phẩm khác hoặc trả lại sản phẩm thì sẽ áp dụng mức phí là 15% giá trị sản phẩm.
– Đối với hàng hóa đã tháo vỏ bao bì, tem mác hoặc đã được lắp đặt bàn giao, trong vòng 15 ngày:
+  Bên mua đổi sản phẩm khác mất phí 15% giá trị sản phẩm.
+  Bên mua Trả sản phẩm mất phí 30% giá trị sản phẩm.

Không áp dụng đổi – trả hàng:
– Sản phẩm trưng bày. Sản phẩm mua trong các chương trình khuyến mại, giảm giá, sử dụng phiếu mua hàng (voucher), điểm tích lũy.
– Sản phẩm bên mua đã nhận hàng vượt quá 15 ngày hoặc bên mua kí gửi lưu kho bên bán vượt quá 15 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn mua hàng.
– Các đơn hàng dự án

Điều khoản vận chuyển sản phẩm đổi – trả:
Bên mua phải tự vận chuyển sản phẩm đổi – trả đến nơi mua hàng hoặc chịu toàn bộ chi phí vận chuyển và lắp đặt sản phẩm đổi hoặc trả theo quy định của bên bán.